Create codetable from scratch         Contact
Female genital mutilation status (FGM) N90.810
    specified NEC N90.818
    type I (clitorectomy status) N90.811
    type II (clitorectomy with excision of labia minora status) N90.812
    type III (infibulation status) N90.813
    type IV N90.818